Gästen

Jag väntar på en gäst
som skall komma nu ikväll
han är den jag känner bäst
mitt hjärta rör..han gör mig säll

Han är så strikt och elegant
en uppmärksam charmör
i frack han klär sig vant
närmar sig försiktigt som sig bör

Jag tror minsann jag hör
hans lätta steg och ljuva röst
alldeles här utanför
hjärtat klappar i mitt bröst

Från dörren hörs hans hälsningssång
hans stämma ack så ljuv och ren
så värdig är hans gång
åh min lilla skata..vad du är sen

...

Min vän

Min vän kommer inte mer

hans mörka ögon ej världen ser

och sången tystnat för alltid nu

min lilla skata..det fanns bara en som du

...