Hormonbrist och Yllevantar

Jag strävar om morgonen
att samla mina fingrar
till en i helhet
samarbetande grupp


När gryning bytt till middagssol
släpper mina händers yllevantar
sitt förlamande
och kraftlösa grepp

Art of Expression från The artist in You

Stilla min vrede

Varför kan ej mitt uppror
stillas
Varför finner ej min vrede
ro

Vem stängde till min dörr
och log
åt mitt kvinnoprat


Jag stillade mitt uppror
och vaggade min vrede
Då rämnade
mitt hjärtas draperi

Jag öppnade min dörr
och fann
mitt kvinno-Jag

Art of Romance från The Artist in You

Nyckeln

Du har lagt locket på
jag kan inte öppna
Du har nyckeln
men
vet Du var Du lade den


Jag kan inte hjälpa
Dig att söka
vill.. jag det..
Vill Du..
Vem har svaret


Jag bävar för den dag
Du finner nyckeln
men ändå...nyfiken
vad ska jag få se
Något...eller Tomhet


Kommer där att finnas
ett enda
outsagt ord
..längst ned..
under locket

Jag dukar min själs bord
min älskades bord
i vitt till fest
och sätter mig
.. att vänta ..

Art of Romance från The artist in You

Jag ville säga Dig

Ord jag söker att få fram
men grumlig är min damm
så uselt är mitt tal
tungans bana alltför hal
halkar över tänders mur
vet ju bara inte hur
försöker orden fånga
men.. de är så många

Lutar mig mot trädets stam
varför når jag inte fram
känner barkens sträva skinn
min tankepåse är så stinn
full av frågor och av svar
vill i dina ögon stanna kvar
till brädden fylld av goda tankar
hör Du hur mitt hjärta bankar

Art of Romance från The Artist in You

Feghet

Hugg ej av den gren jag sitter på
i trädets högsta topp..den är så liten så

Jag sitter där för att jag måste
andra grenar för mig vägen låste

Hjälp mig då att komma ner
kan Du inte själv .. så hämta fler

Ta hit en stege..ge mig lite lina
stå inte bara där och flina

Jag hittar inte själv.. det kan Du väl se
Du skulle kunna hjälpa..jag vill Dig be

Du är så stark i visshet trygg
Förlåt....min feghet gör mig.. stygg

Art of Romance från The artist in You

Tunnan

Vem vill sitta på min
dyngtunna
inte jag
och inte Du

Ändå satt jag där
på tunnan
höll locket igen
så ingen dynga
kunde läcka ut

Jag tröttnade på min
tunna
kastade locket av
dök på huvudet
ända ner i botten

Art of Expression från The artist in You

Kamp mellan Jagen

Sårat slog Du omkring Dig


Du slog den som var nära....mest mig


Ty jag grät för Dig

för Din ensamhet


och Du hånade mig


för min tanklöshet

Art of Expression frånThe Artist in You

Man kan inte

Man kan inte ställa krav
på kärleken
Då slår den
Men jag vill.... Jag vill....


Man kan inte fängsla
kärleken
Då vissnar den
Men jag kan inte låta bli

Man kan inte äga
kärleken
Då flyr den
Men.. jag är ju bara en..människa..

Art of Romance från The Artist in You

Relation

Du säger att Du har mig kär
Du säger jag densamma är
En annan varelse idag
annan känsla..om än svag

Varför vill Du inte höra
varför vill Du inte föra
en annan kommunikation
till en inre dimension

Därför att Du inte kan
för att jag inte är sann
att visa Dig mitt rätta jag
visa vem jag är idag

Något som jag är säker på
detta något som vi kan nå
kanske är Du stum
eller är jag bara dum

Du säger att Du har mig kär
Du säger jag densamma är
Är det så att Du har rätt
finns där ingen oförrätt

Om allting är en suggetion
allt jag gör blir projektion
mot Dig min vän och patriot
Förlåt..jag är en idiot

Art of Romance från The artist in You

Det går över

Din vredes ångest..
i Ditt dunkande blod

Dina eviga tårars
strida flod

de skall finna ro
och sen
stillna i befrielse

snart skall Dina ögon
åter skratta

leendet över Dina
läppar dansa

Art of Romance från The artist in You

Hjärtats pärlor

Tag emot mina tårar
mitt hjärtas pärlor
som döljes av
mitt sorgeflor

De avslöjar sanningen
som i mina ögon står
de läker mitt öppna
hjärtas sår

Art of Romance från The artist in You

Först Nu

Jag ser Din hand
nyss..len och slät
jag känner Din mun
fyllig och mjuk
Allt... för ett ögonblick sen

Drar med fingret
längs Din rygg
rak och stolt
välkänd för mig
Du min käre
Allt för ett ögonblick sen

Så fort drar tiden bort
blint mitt öga är
att först nu
jag ser
Du börjar bli gammal
Allt för ett ögonblick sen

Art of Romance från The artist in You

Nyckeln återfunnen

Jag väntar vid mitt vita bord
som jag dukat med kärlekens ord
Du kom..Du åt..och mot mig log
Din hand låg öppen..när insikten mig slog

Den nyckel som Du alltid saknat
fanns hos mig..mitt minne har vaknat
förvirrat trevar jag i hjärtats kamrar
när ångern mitt sinne hamrar

Nyckeln blir ett minnesbloss
för alltid emellan oss
där den ligger på vårt vita bord
jag säger bara ett enda ord.....
Kom

Art of Romance från The Artist in You