Nojden

I soluppgångens land
bland skimrande myrar
och svarta blanka berg
står tysta Seitar stilla
i Marsfjällets skugga
blickande ut mot evigheten

Högt i Nordens paradis
i drömmarnas land
sitter mystisk Nojd
av same kommen
på trolltrumma slår
och silvriga smycken dansa

Entonigt klingar en melodi
ur svarta förtorkade läppar
bedjande till Seiten
skänkt av halsstarrig tro
en sägenomspunnen dröm

The Artist in You