Ett svart moln

Ett svart moln sveper
över jordens barn
och bränner allt
förjagar det som var
En mörk skugga
över barnens blommor
den faller sakta ned
tar det liv som finns

Ett svart moln drar sin mantel
över jorden
kala står träden nu
där förr saven rann
En mörk skugga
övertäcker allt
Släckt är nu elden
den eld som brann igår

Ett svart moln hotfullt sänker
sin svärta ned i havet
livlös..stilla..grå
blir oceanens färg
En mörk skugga
i djupen stannar
sätter havet i bojor
ingen krusning synes mer

Ett svart moln skymmer sol
som skänkte liv
glödande vita strålar griper
efter liv
Ett svart moln sveper
över jordens barn
och bränner allt
förjagar det som var

...