Så tyst..så stilla

När jag vaknar..är allt svart
vet att det är morgon
min rullgardin är uppe
jag går till fönstret
och känner att skräcken
reser håren i min nacke
Varifrån kommer allt det svarta ?

Jag lägger örat intill fönstret
anstränger mig att höra
men tystnaden den hyssjar
mina blodfyllda vener
betvingar dem
och dämpar hjärtats slag
Varifrån kommer allt det tysta

Inte en enda liten vindil
rör vid trädens blad
inte ens ett grässtrå vickar
av en myras tyngd
Allt är orört..alltför stilla
jag ser...men utan att se
Varifrån kommer allt det orörliga

...