Allena

Vad väntar du..i nattens dova tystnad
vad söker du i mörkret fånga
bilder i tankar..känslor i flykt
låt dem vara..bara drömmar
när du vandrar så allena
på en sommaräng

Se på de böljande axen..i vindens vaggning
se blomman som öppnar..sin klädnad
inför din blick..se hur hon svänger
och dansar med bladen
när du vandrar så allena
på en sommaräng

Blickar dröjer..tankar söker
själar möts..och skiljs igen
händer snuddar..händer
ögon söker..ögon
när du vandrar så allena
på en sommaräng

Vari läppar väntar..sjunger fågeln
när den tystnat..väntar du
löven rasslar i kronans hägn
kan du se att blomman niger
när du vandrar så allena
på en sommaräng

Vad väntar du..i nattens dova tystnad
vad söker du i drömmen fånga
som en fjäril..fladdrande mjuk
är själens frö..svävande lätt
när du vandrar så allena
på en sommaräng

...