Främlingen

En afton i maj just när göken slog
stod en främling
i dörren och log
han frågade då..så helt appropå
säg nog får jag i huset gå in

Jag lät honom in och den mannen bjöd
mig sin hand då han
tog av mitt bröd
han frågade då..så helt appropå
säg  nog vill du väl nu bliva min

En afton i maj just när göken slog
gav jag allt
till en främling som log
jag viskade då..så helt appropå
säg nog vill du väl nu stanna här

Han smekte min kind men gav inget svar
nästa dag fanns
ej främlingen kvar
jag undrade då..så helt appropå
vad var det jag i stugan lät in

Jag lystrar i maj just när göken slår
och i dörren
nu ensam jag står
jag tänker nog då..så helt appropå
bara göken bedrager en vän

...