Mor syr
och
Far snickrar

Barnen leker

Precis
som man alltid
gjort